Info / About

Totentanz – Kuolemantanssi on tekeillä oleva sarjakuvaromaani, joka sijoittuu kyberpunk-vaikutteiseen vaihtoehtoiseen tulevaisuuteen.

Totentanz – Danse Macabre is an upcoming visual novel set in a futuristic, cyberpunk-esque world.

FI
Totentanzin maailmassa ihmiset asuvat itsenäisissä kaupunkivaltioissa, jotka ovat jakaantuneet kahteen erilliseen asuinalueeseen: ‘Kansikaupunkeihin’ joissa asuville kaikki resurssit ovat tarkasti säänneltyjä tekoälyn toimesta ja jotka tarjoavat ainoan riittävän suojan auringon kosmisilta säteiltä, sekä ‘Kowlooneihin’ jotka muodostuvat niiden ympärille suojapaikkojen verkostoksi.

14. Kansikaupungissa joukko toisilleen tuntemattomia henkilöitä huomaa ajautuvansa kohti tiettyä jäteasemaa. Se mitä tarinoita heillä on jaettavanaan muodostaa pohjan tulevalle sarjakuvaromaanille.

EN
In Totentanz’s world, people are living in autonomous city-states which are separated into two different segments: ‘Plate-Cities’ for citizens, where everything is regulated by an AI and are the only places that provide sufficient shielding against the Sun’s cosmic rays and ‘Kowloons’ which form around them a spiraling network of havens.

On Plate-City 14 some seemingly random individuals from different backgrounds find themselves drawn to a certain waste processing point. What stories they share will form the basis of the visual novel.